Ogrodzenie tymczasowe – jak przygotować teren pod budowę

Powodzenie inwestycji zależy od wielu czynników – jednym z nich jest prawidłowe przygotowanie terenu budowy. Na tym etapie należy zadbać nie tylko o kwestie techniczne, lecz także wymogi prawne. W zakresie bezpieczeństwa doskonale sprawdzi się ogrodzenie przenośne wykonane z blachy trapezowej lub siatki. Przeczytaj i sprawdź, jaką rolę odgrywają przęsła ogrodzeniowe w procesie przygotowawczym i jak wybrać optymalny typ zabezpieczenia.

Przygotowanie terenu budowy – co wskazuje prawo?

Szykowanie terenu budowy to nie tylko czynności związane z wyrównywaniem gruntu, usuwaniem drzew i krzewów bądź stawianiem fundamentów. Na obszarze prac pojawia się wiele zagrożeń, przez co równie istotne jest wydzielenie granic działki i zabezpieczenie jej przed dostępem osób nieuprawnionych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy – optymalną metodą jest wzniesienie ogrodzenia. Jeżeli taka możliwość nie istnieje, należy oznakować obszar za pomocą tablic ostrzegawczych bądź też zadbać o zapewnienie stałego nadzoru.

W jaki sposób ogrodzić teren budowy?

Przepisy prawa nie wskazują, z jakich materiałów powinno być wykonane ogrodzenie budowlane. Jedyne wytyczne dotyczą jego minimalnej wysokości (1,5 m) oraz zagwarantowania bezpieczeństwa dla zwierząt i ludzi. W związku z powyższym sposób wykonania zabezpieczenia uwarunkowany jest głównie kreatywnością i możliwościami finansowymi inwestora. Przy ograniczonym budżecie warto rozważyć wynajem gotowych ogrodzeń przenośnych, które z łatwością można zdemontować po zakończeniu prac. Są one zbudowane z szeregu połączonych ze sobą ażurowych przęseł, umieszczonych w stabilnych, betonowych stopach. Tego rodzaju konstrukcje pozbawione są wad charakterystycznych dla popularnej siatki na drewnianych słupkach. Wyróżniają się niezwykłą mobilnością i znakomicie prezentują się w nowoczesnej zabudowie miejskiej.

Tymczasowe ogrodzenia budowlane – dostępne typy

We współczesnym asortymencie tymczasowych barier zabezpieczających dominują dwa rodzaje produktów:

  • ogrodzenia pełne, wykonywane z antykorozyjnej blachy trapezowej,
  • lekkie i poręczne ażurowe przęsła.

Powyższe typy różnią się zarówno pod względem wytrzymałości, jak i gwarancji zachowania prywatności. Masywne, blaszane moduły ciężko jest przewrócić, co utrudnia dostęp osobom niepowołanym. Uniemożliwiają również wgląd na teren budowy, co pozwala utrzymać w tajemnicy efekty prac. Ponadto pozostawione na obszarze robót sprzęty nie są widoczne dla potencjalnego złodzieja.

Ażurowe ogrodzenie budowlane tymczasowe znakomicie sprawdza się w pobliżu skrzyżowań, gdzie priorytet stanowi zapewnienie pełnej widoczności. Jest łatwe w montażu, którego bez przeszkód można dokonać samodzielnie. Pomimo mniejszego ciężaru omawiany moduły charakteryzują się dużą wytrzymałością. Wynika to z zastosowania dodatkowych wzmocnień (poziomych lub pionowych), jak i podpór.

Czy tymczasowe ogrodzenia budowlane wymagają zgłoszenia?

Zgodnie z aktualnymi przepisami ogrodzenia budowlane przenośne można wznieść bez pozwolenia, jeżeli ich wysokość jest mniejsza niż 2,2 m. Jeżeli będą wyższe, należy dokonać zgłoszenia w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Stosowny wniosek trzeba złożyć na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem prac konstrukcyjnych. Zaniedbanie tego obowiązku wiąże się z oskarżeniem o samowolę budowlaną, a w konsekwencji karą grzywny, nakazu rozbiórki lub uiszczenia opłaty legalizacyjnej.

Zadbaj o bezpieczeństwo terenu budowy

Przygotowanie terenu budowy to jeden z najważniejszych etapów inwestycji. Wszelkie nieprawidłowości na tym etapie zagrażają zarówno powodzeniu przedsięwzięcia, jak i zdrowiu i życiu ludzkiemu. Ogrodzenie tymczasowe budowlane to jeden z najlepszych sposobów na zabezpieczenie obszaru robót, wymagany przepisami prawa. Szeroki asortyment tego typu barier (w wariancie pełnym i ażurowym) znajdziesz w ofercie PANEL SYSTEM Group. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami, a w razie pytań – kontaktu poprzez krótki formularz.