Podczas prac budowlanych teren wokół wznoszonej nieruchomości powinien być odpowiednio zabezpieczony, by nie stwarzać zagrożenia dla pracowników, sąsiadów, a w szczególności dzieci. W celu wypełnienia obowiązków ustawowych możesz postawić ogrodzenie tymczasowe lub trwałe. Dzięki temu nie tylko zdrowie i życie ludzkie będzie należycie chronione, ale również znajdujące się na placu rzeczy, materiały oraz maszyny. Zapoznaj się z treścią artykułu i dowiedz się, które rozwiązanie lepiej wybrać!

Czy ogrodzenie budowlane jest konieczne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podczas prac budowlanych muszą zostać zapewnione warunki, które gwarantują bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zarówno pracowników, jak i osób postronnych. Odpowiednie regulacje nakładają na inwestora określone obowiązki, między innymi dotyczące zagospodarowania terenu. Jednym ze sposobów na zabezpieczenie placu jest ogrodzenie budowlane. Czy zawsze jest ono konieczne?

Tam, gdzie jest to możliwe, wejście na budowę musi być chronione specjalną siatką lub płotem. Jednak w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy domy wznoszone są przy samej ulicy, granice terenu mogą być oznakowane tablicami ostrzegawczymi, a w razie takiej potrzeby, powinien być też zapewniony stały nadzór.

Warunki stawiania ogrodzenia budowlanego

Zabezpieczenie terenu budowy musi być wykonane w taki sposób, aby chroniło ludzi i spełniało wymagania stawiane przez organ nadzoru. Przede wszystkim wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Ponadto w strefach zagrożonych spadaniem przedmiotów odległość płotu od budynku nie może być mniejsza niż 1/10 wysokości, z której podczas robót budowlanych mogą osuwać się materiały lub narzędzia.

W zwartej zabudowie miejskiej ustawodawca dopuszcza wyjątek i wartość ta może zostać zmniejszona, ale pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań zabezpieczających. Należy również właściwie zaplanować zagospodarowanie terenu budowy, aby materiały nie były składowane bliżej niż 0,75 metra od krawędzi płotu. Ogrodzenie jest także wymagane podczas robót ziemnych, jeśli wykop jest głębszy niż metr.

Jaki płot wybrać?

Jeszcze przed rozpoczęciem prac powinieneś podjąć decyzję, jakie ogrodzenie budowlane WarszawieOpoluSzczecinie lub innej miejscowości wybrać. Decydując się na konkretne rozwiązanie, weź pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy prawne, a także Twoje oczekiwana odnośnie do zabezpieczenia placu. Możesz wybrać:

  • ogrodzenie budowlane trwałe,
  • ogrodzenie tymczasowe budowy.

Ogrodzenie trwałe

Charakteryzuje się trwałym połączeniem z gruntem i służy do zabezpieczenia działki również po zakończeniu prac budowlanych. Jest więc montowane na stałe. Pozornie może się to wydawać bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ płaci się tylko raz za postawienie płotu. Ma ono jednak kilka dość istotnych wad. W trakcie budowy potrzebne jest stosunkowo szerokie wejście, aby bez problemu na plac wjechał ciężki sprzęt oraz samochody z materiałami budowlanymi. Natomiast brama w stałych ogrodzeniach jest raczej wąska, co grozi jej uszkodzeniem i utrudnia roboty. Ponadto zniszczyć płot mogą spadające odłamki materiałów, odpryski lub narzędzia, dlatego lepiej zastanów się, czy trwałe zabezpieczenie terenu jest na pewno opłacalne.

Ogrodzenie tymczasowe

Z kolei ogrodzenia tymczasowe budowy stawiane są tylko na czas wykonywania robót. Są to lekkie, niezwiązane z gruntem konstrukcje, które mają następujące zalety:

  • zabezpieczają teren przed wejściem niepożądanych osób,
  • chronią materiały budowlane przed kradzieżą,
  • są proste i szybkie w montażu i demontażu,
  • nie trzeba ich kupować, można je wypożyczyć,
  • są tańsze niż ogrodzenia stałe,
  • składają się z modułów – uszkodzony element łatwo można zastąpić nowym.

Wybierz dedykowane rozwiązania

Jeśli planujesz inwestycję budowlaną, pamiętaj, aby przed jej rozpoczęciem właściwie i zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczyć działkę. W tym celu skorzystaj z naszych usług! Oferujemy różnego rodzaju ogrodzenia tymczasowe w WarszawieSzczecinieOpolu oraz innych miastach. Dedykowane konstrukcje są lekkie, proste i łatwe w montażu. Zapewniamy dowóz na terenie całego kraju, niskie ceny oraz szybkie terminy realizacji.