Planujesz montaż ogrodzenia tymczasowego budowy? Sprawdź, o czym należy pamiętać, aby uniknąć przykrych konsekwencji prawnych. W naszym artykule wyjaśniamy, w jakich sytuacjach wymagane jest dokonanie zgłoszenia bądź też uzyskanie pozwolenia na inwestycję. Ponadto prezentujemy aktualne przepisy prawa budowlanego określające wymiary i lokalizację bariery zabezpieczającej. Zapraszamy do lektury!

Ogrodzenia tymczasowe budowy – czy są obowiązkowe?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. teren budowy musi być zabezpieczony w taki sposób, aby uniemożliwić wejście osobom postronnym. Jeżeli nie można tego zrobić za pomocą bariery ochronnej, wymagane jest zapewnienie całodobowego nadzoru stróża.

Przepisy prawa nie określają tego, jaki typ zabezpieczenia należy wykorzystać. Na rynku istnieje wiele rozwiązań, które możesz zastosować – montowanych na stałe bądź tymczasowo. W ofercie PANEL SYSTEM Group znajdziesz ogrodzenie pełne z blachy trapezowej oraz przenośne, ażurowe panele ogrodzeniowe.

Czy budowa ogrodzenia tymczasowego wymaga pozwolenia?

W większości przypadków ogrodzenie tymczasowe można wznieść bez konieczności załatwiania wielu formalności. Po nowelizacji Ustawy Prawo Budowlane z 2015 roku budowę konstrukcji zabezpieczającej należy zgłosić wyłącznie wówczas, jeżeli:

  • jej wysokość przekracza 2,2 m,
  • ma być zlokalizowana od strony drogi, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych.

Najnowsza aktualizacja prawa budowlanego (weszła w życie 19.09.2020 r.) nie wprowadza zmian w kwestii zabezpieczeń terenu budowy.

Uzyskanie zgody na inwestycję bywa konieczne jedynie w przypadku ogrodzeń docelowych (stałych). Dzieje się tak, gdy konstrukcja przyjmuje postać muru oporowego lub ma być postawiona przy budynku wpisanym do rejestru zabytków. Sprzeciw organów decyzyjnych może wywołać także brak zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ogrodzenia tymczasowe budowy – wymagania techniczne

Prawo budowlane wskazuje wyłącznie podstawowe informacje w zakresie budowy i lokalizacji bariery zabezpieczającej. Ogrodzenia stałe lub przenośne powinny mieć co najmniej 1,5 m wysokości oraz w całości znajdować się w obrębie działki. Bramy i furtki muszą otwierać się do wewnątrz i mieć co najmniej (odpowiednio) 2,4 i 0,9 m szerokości.

Niezmiernie ważne są również kwestie bezpieczeństwa. Należy zrezygnować z umieszczania ostrych elementów (np. drutu kolczastego lub tłuczonego szkła), które mogłyby zagrażać życiu zwierząt i ludzi. Stawiając płot (zwłaszcza na terenach miejskich), trzeba także pamiętać o zapewnieniu widoczności wszystkim uczestnikom ruchu.

Gdzie zgłosić planowaną inwestycję?

Zgłoszenie budowy ogrodzenia (stałego i tymczasowego) należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta działającego na prawach powiatu. Wniosek powinien zawierać informacje na temat zakresu i sposobu wykonywania prac, a także planowanego terminu ich rozpoczęcia. Ponadto, do dokumentu dołącza się również oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, a na prośbę urzędu – szkice i rysunki projektu.

Kiedy można rozpocząć budowę ogrodzenia?

Pozwolenie na wzniesienie tymczasowego ogrodzenia budowlanego udzielane zostaje na zasadzie milczącej zgody. Jeżeli w ciągu 21 dni nie uzyskasz odpowiedzi odmownej, możesz przystąpić do realizacji przedsięwzięcia. Warto pamiętać o tym, że zgłoszenie nie jest bezterminowe i musi być odnawiane w odstępie trzech lat.

Zabezpieczenie terenu budowy – obowiązek prawny

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2021 r. zabezpieczenie terenu prac budowlanych stanowi obowiązek prawny kierownika budowy. Wybór formy bariery zależy głównie od Ciebie – warto w tym celu zdecydować się na lekkie panele ogrodzenioweOgrodzenia tymczasowe ażurowe bądź też wykonane z blachy trapezowej to rozwiązania tanie, w zdecydowanej większości przypadków zwolnione z obowiązku dokonywania zgłoszeń i uzyskiwania pozwoleń. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą PANEL SYSTEM Group oraz kontaktu z naszymi specjalistami.