Na co zwrócić uwagę podczas montażu budowlanego ogrodzenia tymczasowego

Samodzielna instalacja ażurowego ogrodzenia budowlanego nie powinna przysporzyć trudności nawet mało doświadczonym osobom. Proces montażu nie powiedzie się jednak bez zachowania podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz znajomości aktualnych przepisów. O czym należy pamiętać, stawiając tymczasowe zabezpieczenia budowy na terenie miejskim, np. w OpoluSzczecinie czy Warszawie? W jaki sposób zapewnić konstrukcji stabilność i trwałość niezależnie od warunków zewnętrznych? Podpowiadamy! Zapraszamy do lektury naszego poradnika.

Przepisy prawne regulujące zasady montażu tymczasowych ogrodzeń budowlanych

Przepisy prawa odgrywają znaczącą rolę już na etapie projektu bariery, decydując o jej umiejscowieniu. Przede wszystkim zwróć uwagę na to, aby tymczasowe ogrodzenie budowlane zostało zainstalowane w całości w granicach działki, w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu ludzkiemu. Żeby uniknąć kontuzji w wyniku przewrócenia się bariery, każde stałe stanowisko pracy powinno być od niej oddalone o co najmniej 5 metrów. Specjalnego zabezpieczenia wymagają także tzw. strefy niebezpieczne, obciążone ryzykiem spadania przedmiotów z dużych wysokości. Ogrodzenie budowlane tymczasowe (np. w formie balustrady) powinno znajdować się w odległości stanowiącej co najmniej 10% tej wysokości, lecz nie mniejszej niż 6 metrów.

Rozmieszczenie elementów ogrodzenia tymczasowego

Poza przepisami prawa na rozmieszczenie elementów wpływają względy praktyczne. Bramę wjazdową oraz ażurowe panele ogrodzeniowe zamontuj w taki sposób, jaki maksymalnie ułatwi prace na terenie budowy. Zadbaj o to, aby maszyny i pojazdy techniczne mogły bez przeszkód dojechać do składowisk materiałów i konstrukcji. Jeżeli ogrodzenie tymczasowe jest instalowane wokół działki budowlanej o charakterze tranzytowym, zamontuj także bramy i furtki, które umożliwią ruch pieszych. Zagospodarowanie sąsiednich parceli należy uwzględnić zwłaszcza wtedy, jeśli panele ogrodzeniowe stawiane są w zwartej zabudowie miejskiej.

Przygotowanie podłoża pod ogrodzenie budowlane

Podobnie jak w przypadku pozostałych konstrukcji tego typu, tymczasowe ogrodzenia powinny być wznoszone na równym i stabilnym terenie. Aby zapobiec kołysaniu się betonowej stopy, przed instalacją oczyść grunt z korzeni, gruzów i kamieni. Czynność tę wykonaj również w przypadku korzystania z kółek jezdnych do bram, które mogą mieć problem z pokonaniem powierzchni grząskich, nierównych lub nadmiernie stromych. Warto również sprawdzić, co znajduje się pod ziemią – dołóż starań, aby w procesie montażu nie uszkodzić przewodów podziemnych. Staraj się unikać podłoża, które może ulec podmyciu lub podtopieniu w wyniku ulewnych opadów deszczu.

Zapewnienie stabilności konstrukcji

Stabilność proponowanych przez nas tymczasowych zabezpieczeń budowlanych w dużym stopniu zależy od poprawności technicznej montażu. Najlepszy efekt uzyskasz, umieszczając panele w środkowych otworach betonowej stopy. W przeciwnym wypadku należy zastosować dodatkowe podparcia, umiejscowione naprzemiennie po obu stronach panelu. Wzmocnienia w postaci podpór można także wykorzystać w celu zabezpieczenia przed wiatrem – zwłaszcza jeżeli ogrodzenia tymczasowe mają zostać pokryte plandeką lub płachtą.

Zakup akcesoriów stabilizujących warto rozważyć szczególnie w przypadku długoterminowych prac budowlanych. Wynika to z faktu, iż w dłuższym okresie konstrukcja jest narażona na większą ilość czynników zewnętrznych (deszcz, wiatr, wandalizm).

A przede wszystkim – jakość i kompletność wyposażenia

Praktyka budowlana wskazuje, że prawidłowa instalacja ogrodzenia tymczasowego to nie tylko kwestia techniki, zgodnej z zaleceniami producenta. Dokonując montażu, należy również uwzględnić aktualne wymogi prawa, planowany przebieg robót, jak i potencjalne czynniki ryzyka. Wszystko, co niezbędne do tego, aby poprawnie wznieść ogrodzenia budowlane, znajdziesz w naszych oddziałach w OpoluSzczecinie czy Warszawie lub w asortymencie sklepu internetowego. Zajrzyj na stronę i sprawdź ofertę gotowych paneli ogrodzeniowych (pełnych i ażurowych) oraz akcesoriów montażowych.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ