Kontener Sanitarny 3 Panel System Group

Zastanawiasz się, czy do postawienia kontenera potrzebne jest pozwolenie na budowę? Tego rodzaju obiekty odgrywają przecież rolę budynków, a jednocześnie nie są trwale związane z gruntem. Jak więc klasyfikuje się takie pawilony w przepisach prawa budowlanego? Jeżeli poszukujesz rzetelnych i wyczerpujących informacji na ten temat, przeczytaj nasz artykuł. 

Kontenery — co warto o nich wiedzieć?

Coraz więcej firm i instytucji decyduje się na wykorzystywanie kontenerów. Stanowią one doskonałą alternatywę dla tradycyjnych budynków, a przy tym mogą być wykorzystywane na wiele różnych sposobów, np. w charakterze:

 • obiektów mieszkalnych, 
 • budek wartowniczych,
 • tymczasowych biur,
 • pawilonów handlowych,
 • itp. 

Oczywiście każdą z tych funkcji mógłby pełnić murowany obiekt. Przewaga kontenerów polega jednak na tym, że są one mobilne. Dzięki nim można łatwo zorganizować przestrzeń i błyskawicznie stworzyć w niej potrzebną infrastrukturę. Co więcej, kiedy taki budyneczek przestanie już być potrzebny, można go przenieść w inne miejsce lub sprzedać. Nic więc dziwnego, że kontenery są tak chętnie wykorzystywane. Czy jednak do ich ustawienia konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto przyjrzeć się kwestiom prawnym dotyczącym tego rodzaju obiektów.

Kontenery a prawo budowlane

Według przepisów kontenery zalicza się do tymczasowych obiektów budowlanych. Z uwagi na role, jakie zwykle odgrywają te obiekty, jest to całkowicie zrozumiały, a wręcz intuicyjny sposób klasyfikacji. Należy jednak pamiętać, że w przypadku kwestii prawnych należy opierać się nie na intuicji, a na konkretnych definicjach. Status kontenerów został sprecyzowany w  artykule 3 pkt 5 Prawa Budowlanego. Zgodnie z widniejącymi tam regulacjami obiekt tymczasowy to taki, który spełnia następujące wymogi:

 • jest przeznaczony do użytkowania w okresie krótszym niż wynosi jego trwałość techniczna,
 • został przewidziany do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce,
 • nie jest połączony trwale z gruntem. 

Poza kontenerami do kategorii tymczasowych obiektów budowlanych zalicza się też kioski uliczne, strzelnice, barakowozy, przykrycia namiotowe, urządzenia rozrywkowe itp. 

Kluczowa sprawa — 180 dni

Fakt, że kontenery klasyfikowane są jako obiekty tymczasowe, pociąga za sobą pewne konsekwencje. W artykule 29 Prawa Budowlanego wymieniono bowiem szczegółową listę przypadków, w których uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest wymagane.

Najbardziej interesujący dla naszych rozważań jest punkt dwunasty tego zestawienia, czyli właśnie obiekty tymczasowe niepołączone z gruntem i przeznaczone do rozbiórki lub przeniesienia przed upływem terminu określonego w zgłoszeniu, ale nie później niż 180 dni od momentu rozpoczęcia budowy. 

Jeśli więc kontener będzie użytkowany krócej niż przez pół roku, pozwolenie na budowę nie jest konieczne. W takiej sytuacji wystarczy zgłoszenie o zamiarze ustawienia takiego obiektu. 

Jak wygląda zgłoszenie?

Przede wszystkim powinno ono być zaadresowane do odpowiedniego organu, czyli do Urzędu Miasta albo Starostwa Powiatowego. Musi też zawierać następujące informacje:

 • projekt zagospodarowania działki,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nią,
 • szkice i rysunki tej inwestycji,
 • opis prac związanych ze stawianiem kontenera. 

O ile organ, który otrzymał zgłoszenie, nie wyrazi sprzeciwu, stawianie kontenera można rozpocząć w ciągu 30 dni od daty złożenia tego dokumentu.

Wyjątkowe sytuacje

Często podczas wykonywania prac budowlanych stawia się kontenery stróżówki lub tymczasowe biura dla robotników, geodetów itp. W takiej sytuacji można odnieść się do pkt. 24 art. 29 Prawa Budowlanego. Zgodnie z widniejącymi tam zapisami pozwolenia na budowę nie wymaga postawienie obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji budowy, o ile są one zlokalizowane na jej terenie. 

Mamy kontenery dla Ciebie!

Postawienie kontenerów to prosty i szybki sposób na stworzenie niezbędnej zabudowy. Jeśli Ty również chcesz skorzystać z tego rozwiązania i poszukujesz produktów najwyższej jakości, odwiedź naszą stronę. Jesteśmy przekonani, że znajdziesz tam propozycje, które przypadną Ci do gustu i pomogą w realizacji Twoich planów.